Sponzorujeme

Sponzorujeme

Věděli jste, že podporujeme zajímavé projekty? Rádi bychom se s vámi podělili o to, čeho se týkají.

 

 

Sdružení Řekni ne drogám

Již od roku 2004 pomáháme tomuto sdružení v realizaci jeho cílů. Cílem sdružení je šířit informace o skutečných účincích drog na člověka, jeho tělo a mysl. Každý člověk, byť i velmi mladý, je samostatně myslící bytost, která činí vlastní rozhodnutí.

Záměrem tohoto sdružení není bezcílné moralizovaní, ale podání nezkreslených informací tak, aby se mladý člověk mohl sám rozhodnout, zda chce žít s drogami se všemi důsledky či nikoliv. Velmi se nám líbí vysoká efektivita programu a zejména přednášek, které kupodivu dokáží posluchače na celou hodinu „přibít“ do židlí a pro nás neuvěřitelně mění názory na drogy.

Naše pomoc tomuto sdružení spočívá  zejména v aktivní pomoci při akcích a dále v poskytnutí našich tiskových i dalších služeb, jako jsou polepy aut, zapůjčení AV techniky, prezentačních systémů, velkoplošného tisku a podobně.

  www.drogy.cz

 

 

Česká rada pro šetrné budovy

Snažíme se, abychom naší činností co nejméně zatěžovali životní prostředí. Nemyslíme si, že je nyní možné se přestěhovat do lesa a živit se kořínky – pokrok nechceme zastavit, ale naopak jej urychlit směrem, který bude lepší pro nás všechny. 

Podporujeme proto radu s vědomím, že nyní budovy spotřebovávají přibližně 1/3 veškeré vyrobené energie a surovin získávaných ze Země.

Záměrem rady je zejména šířit informace o tom, jak stavět budovy šetrněji, s menším využitím zdrojů a s výrazně menší energetickou náročností při provozu.

Jsme rádi, že se můžeme účastnit tohoto významného projektu.

www.czgbc.org

 

 

Pomozte dětem – sbírka pro Kuře

V rámci svých aktivit jsme také hrdým sponzorem nadace Pomozte dětem.

Jsme členy Mini Z klubu, který pořádá každoročně závod 24 hodin pro kuře, kde se snažíme s mini autíčky „vyjezdit“ co nejvíce finanční pomoci právě pro znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let  žijící v České republice, na které je tato nadace zaměřena.

Vybírali jsme také sponzorské dary a zapůjčovali vzducholoď na veletrhu hraček v Letňanech, kde se pořádala sbírka pro Kuře. 

V neposlední řadě jsme ve prospěch Kuřete vydražili obraz od fotografky Věry Zlevorové.

www.nros.cz

 

 

Wikipedie – Wikimedia

Celosvětová internetová encyklopedie.

Protože vzdělávání považujeme za velmi důležité – jak je vidět i z jiných našich aktivit. Podporujeme tuto v současnosti největší a nejrespektovanější encyklopedii jako zdroj ověřených informací o téměř jakémkoliv tématu.

 www.wikipedie.cz

 

 

Chance 4 Children

Chance 4 Children (C4C) je humanitární organizací, aktivní od roku 1997 v České republice a na Slovensku. Jako občanské sdružení zaměřuje svoji pozornost na pomoc především, ale nikoli pouze, dětem žijícím v ústavní péči a dalších dětských zařízeních.

Hlavním cílem sdružení je vyvíjet a implementovat programy, jako např. nesmírně oblíbený ROBIN HOOD či SPRINGBOARD TO LIFE, které nabízejí pomocnou ruku společensky hendikepovaným dětem, zlepšují jejich životní podmínky a poskytují jim doplňující vzdělávací a odborné příležitosti, sloužící jako odrazový můstek k úspěšnému dospělému životu.

www.c4c.cz

 

 

Mládež za lidská práva

Víte, že máme 30 lidských práv? Znáte je?

Některá jsou notoricky známá – a často zneužívaná.

Některá – přesto že je máme – jsou nám často upírána.

Například právo na spravedlivý soud.

Nebo právo na soukromí. (víte například, že SMS zprávy se pročítají a archivují?)

Pomáháme tomuto sdružení s propagací našich vlastních práv.

www.youthforhumanrights.org

 

 

Leave Comment